Co je plovoucí podlaha?

Princip je velmi jednoduchý. Podlahová krytina se skládá z jednotlivých desek obdélníkového tvaru. Po odvodu desky jsou pera a drážky, které slouží ke vzájemnému propojení jednotlivých desek. Spáry mezi perem a drážkou jsou spojeny speciálním lepidlem. Tímto způsobem je vytvořena celistvá plocha, která již není nijak připojena k podkladu. Systém plovoucích podlah vyžaduje určitou zručnost a zkušenost, abychom dosáhli žádoucího výsledku - funkčnosti a zároveň i estetického vzhledu. Přestože pokládka plovoucí podlahy není náročná, doporučujeme provést montáž našimi speciálně vyškolenými pracovníky.

Proč plovoucí podlahu? Důvodů je hned několik.

Bezprašnost a zdravotní nezávadnost

Zdravotní hledisko je obvykle první, které nás zajímá při výběru materiálů pro bydlení. Plovoucí podlahy v tomto ohledu hrají prim. Vzhledem k tomu, že základem pro výrobu těchto podlah jsou přírodní materiály, nehrozí ani následné uvolňování různých zbytkových emisí (např. formaldehydů).

Pevnost povrchu

Pevnost a mechanická bezpečnost povrchu je dalším důležitým hlediskem pro výběr podlahy. Na rozdíl od povlakových podlahových krytin, nehrozí v případě správně položených plovoucích podlah odstávání okrajů, hran, hrnutí krytiny pod kolečky židlí a další nežádoucí efekty.

Údržba podlahy

Pro údržbu podlahy vám postačí mop a speciální přípravek, který přilijete do vody. Podlahu setřete vlhkým mopem a necháte uschnout.

Rychlost a čistota procesu pokládání

Při kladení plovoucí podlahy se většinou nepoužívá tzv. mokrý proces. V případě, že je nutné podklad vyrovnat, jsou naše montážní skupiny vybaveny samonivelační stěrkovací hmotou pro vyrovnání podkladové vrstvy. Téměř úplně odpadají prašné procesy.


Pokládka

Důležité pokyny

Plovoucí podlahy reagují na změnu klimatu. Proto je nutné je pokládat jen v suchých podmínkách. Nejsou tedy určeny pro vlhké prostředí. Nešroubujte je, nepřilepujte ani nepřitloukejte k podlaze, stačí je položit volně.

Skladování

V suchu, větraná a vytápěná místnost, minimální odstup od stěn 1 metr, na dřevěných lištách. Pokud dojde k poškození balení, okamžitě přelepte!

Aklimatizace

Uložte zavřené balíky na 2-3 dny doprostřed místnosti při minimálně 18 °C a maximálně 75 % vlhkosti vzduchu. Po otevření balení dílce rovnou pokládejte.

Kontrola

Před položením všechny části plovoucí podlahy přezkoušejte. Již položenou podlahu není možné reklamovat.

Příslušenství

Vodovzdorné lepidlo, špalíčky parotěsná zábrana, izolace proti kročejovému hluku, přechodové lišty, líšty.

Nářadí

Metr, truhlářský úhelník, tužka, šňůra, děrovka s kovovým pilovým listem, tvárná litina, 4-5 montážních svěráků nebo utahovací souprava, kladivo, stěrka z umělé hmoty, jemná pilka a hadr.


Položení podlahy

1) podklad:

Podklad musí být pevný, rovný a suchý dle normy. Nerovnost nesmí přesahovat hodnoty 2 mm na 2 m délky. Obsah vody v podkladu přezkoušejte CM-přístrojem na měření vlhkosti. Bude-li obsah vlhkosti u betonového podkladu více než 2,0 CM %, u anhydritového podkladu nad 0,3 CM %, podlahu nepokládejte. Nerovnosti vyrovnejte. Na minerální podklad (beton, teraco atd.) položte nejdříve minimálně 0,2 mm silnou parotěsnou zábranu (PF fólie), která bude překrývat okraje o cca 20 cm. U podkladů, které se dotýkají země (například nepodsklepené místnosti), musí být položena nejdříve 1,2 mm silná parotěsná zábrana tak, že fólie bude u stěn vytažena, překryjí se její styčné hrany a utěsní se lepící páskou. Pokud je mezi plovoucí podlahou a podkladem jiný organický základ, musí být mezi ně položena parotěsná zábrana. Plovoucí podlahy mohou být položeny na poklady jako PVC, linoleum, guma i bez parotěsné zábrany, pokud splňují všechny podmínky vhodné pro položení podlahy. Na parotěsnou zábranu nebo podklad bude položena ještě izolace proti kročejovému hluku (např. pěnová fólie, vlnitá lepenka) a spojen na hranách.

POZOR! Izolace proti kročejovému efektu však nemůže nahradit parotěsnou zábranu

2) Lepení:

Všechny prvky plovoucí podlahy budou lepeny do sebe v drážce a peru. Je nutné odstranit případné cizí prvky mezi drážkou a perem. Na horní část drážky naneste vrstvu lepidla a nasuňte části podlahy do sebe.

POZOR! Příliš lepidla může zabránit pevnému styku ploch a utěsnění spoje mezi jednotlivými prvky podlahy. Lepidlo, které vystoupilo ze spojů, nechte 5-10 min. zaschnout a pak ho odstraňte po položení plovoucí podlahy rozpouštědlem lepidla a vlhkým, ne však mokrým hadrem

3) základní pravidla pro položení

Pokládejte nejlépe ve směru dopadu světla. U zdi dodržte odstup minimálně 10 mm, vytvořený špalíčky. Stejně tak odstupy od pevně zabudovaných předmětů (např. topení) musí činit nejméně 10 mm. Spoje mezi jednotlivými dílci by měly být v následující řadě přesazeny nejméně o 40 cm k řadě předchozí

4) průběh pokládání

první řadu položte drážkami rovně ke stěně. Prvky prvních tří řad k sobě nasuňte pomocí měřící šňůry nebo latě. První tři řady zalepte (začněte od první a upevněte do montážních svěráků nebo utahovací soupravy). Opět přezkoušejte rovnost.

POZOR! Závisí na tom správné položení celé podlahy. Zalepení prvních tří řad nechte minimálně 45 minut zaschnout. Poté postupně přikládejte další dílce podlahy. Poslední řadu upravte podle vzniklé mezery a položte ji pevně k řadě předchozí. Během celé doby pokládání ponechte špalíčky u stěn

5) dveře, přechody a velké prostory

Dveřní rámy zkraťte natolik, aby bylo možno podsunout prvek s izolací proti kročejovému efektu. Protože se plovoucí podlahy při změně teploty roztahují, počítejte v prostoru kolem dveří a přechodů k jiným plochám se spárami 10 mm. V prostorách, které jsou delší než 10 m nebo širší než 8 m počítejte s ještě většími dilatačními spárami. Do těchto spár se potom umístí přechodové lišty

6) schnutí, závěrečné práce (lišty)

2 hodiny po položení odstraňte špalíčky u stěn. Nechte lepidlo 24 hodin zatvrdnout, teprve potom je možno na podlahu vstupovat nebo ji zatěžovat. Krajní spáry zakryjte lištami.

POZOR! Lišty připevněte na zeď a ne na podlahu

7) podlahové vytápění teplou vodou

Musí být profesionálně zhotoveno. Před položením plovoucí podlahy musí být topení zapnuto na 25 °C a poté ještě 4 dny naplno. Potom snižujte teplotu denně o 10 °C. s pokládáním začněte teprve poté, až je teplota povrchu 18 °C. nezapomeňte na parotěsnou zábranu. Topení zapněte po dvou dnech od položení plovoucí podlahy. V průběhu prvních 2-3 dnů zvyšte teplotu podkladu jen na 28 °C. nedoporučuje se však položení plovoucí podlahy na elektricky vytápěnou podlahu.

8) Údržba podlahy

Aby se nevytvořily příliš velké spáry mezi dílci, je třeba zabránit změně klimatu v místnosti. Ideální je teplota v místnosti do cca 20 °C pře vlhkosti vzduchu do cca 50-60 %. Také plovoucí podlahy patří k normálním povrchům, ani u nich se při užívání místností, kde jsou položeny, nezabrání určité opotřebovanosti. Je možno ji zmírnit, když budete používat u nohou stolů, židlí a jiného nábytku plstěnou podložku.

Také u vchodu do místnosti se může vytvořit špinavé místo, proto zde položte např. kobereček. Totéž platí pro jiná místa, kde je možné znečištění. Nestavte na podlahu mokré květináče. Pokud je nějaké část podlahy poškozena, pozvěte na opravu pouze odborníka.

Podlahu čistěte nasucho, můžete použít i vlhký, nikoliv mokrý hadr. Nepoužívejte kyseliny nebo silné čističe. Pokud to bude nutné, přidejte do vody doporučený čistící prostředek. Nečistěte přímo vodou. Pokud na podlahu něco vylijete, okamžitě je vysušte.